موسسه توانمندسازی و کارآفرینی مادران تنها، دایان، در اسفند ماه ۹۴ به عنوان یک سازمان مردم نهاد، غیردولتی، غیرسیاسی و کاملا مستقل پا به عرصه فعالیت نهاد. دایان با هدف حمایت از کودکان و برداشتن گامی موثر در رشد نسل های آینده، زمینه ی حمایت از مادران سرپرست خانواده را با آموزش مهارت و ایجاد کار فراهم کرد تا بکوشند که با خودباوری و آموزش، برای حفظ و نگهداری مناسب از فرزندان خود تلاش کنند.

اما چنین مادرانی همواره با این مشکل روبرو بوده اند که از یک سو برای خودکفایی و حفظ خانواده باید کار کنند و از سوی دیگر هنگام کار، چه کسی و چگونه باید از کودکان آنان مراقبت کند؟ آن هم در صورتی که با وجود مشکلات اقتصادی امکان ثبت نام کودکان را در مهدکودک ها و سایر موسسات ندارند. بسیار دیده ایم که کمبود وقت و توجه مادر، سبب می شود که کودکان این گروه از خانواده ها، درگیر معضلات اجتماعی بسیاری شوند. از این رو دایان، همراه با آموزش مهارت کار در کارگاه خیاطی و کارآفرینی برای مادران، در بخشی دیگر به نگهداری و آموزش کودکان آنان می پردازد. در واقع دایان خانه ای است دو طبقه، در یک طبقه مادران مهارت می آموزند و کار می کنند و در طبقه ی دیگر کودکان می آموزند و بازی می کنند. بنابراین کودکان در طول روز هم می توانند مادران خود را از نزدیک ببینند، در آغوش گیرند و امنیت روانی خود را تأمین کنند.

اگرچه آموزش، سنجش و پرورش استعدادهای این دسته از مادران، کار اصلی دایان است اما اقدامات جنبی و حمایتی دیگری هم پس از آموزش و ایجاد شغل صورت می گیرد تا این مادران بتوانند با دغدغه ی خاطر کمتری به فعالیت های اقتصادی بپردازند. تهیه مسکن، حمایت های تحصیلی و درمانی، برگزاری جلسات مشاوره و روانشناسی و نیز تشکیل کارگاههای مهارت های اجتماعی از جمله اقدامات دیگر دایان در این راستاست. بی گمان فراگیری مهارتهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای این دسته از زنان، سبب پررنگ شدن نقش مادری آنان در خانواده و نیز نقش شهروندی در جامعه می شود.

باور دایان این است که آینده ی هر جامعه ای را کودکان می سازند، و امن ترین جا برای رشد هر کودکی دامان مادر است، پس همان قدر که می کوشد با آموزش مهارت های حرفه ای، فردی و اجتماعی احساس عزت نفس و خودباوری را در این مادران پرورش دهد، با آموزش و تربیت درست فرزندان، و تلاش برای استحکام رابطه ی مادر و کودک، به سوی بهبود فضای خانواده و اجتماع پیش می رود و برای همین در هر گام خود، به همه ی ابعاد فعالیت های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و … می اندیشد تا بجز منفعت مادی موسسه.

رعایت اصول کیفی کالا و احترام به حقوق مصرف کنندگان، پاسداشت طبیعت و محیط زیست، صلح و پرهیز از خشونت و نژادپرستی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و … نیز بطور جدی در نظر گرفته شوند تا نه تنها آموزشی واقعی برای مددجویان این خانه ی خودباوری و توانمندسازی باشد، بلکه برای آینده ی کودکانمان هم دنیای بهتری پدید آید.

بی گمان این همه میسر نمی شود مگر به یاری دوستانی بهتر از آب روان که همواره با حمایت از کالاهای تولید دایان، امیدبخش روزهای روشن برای مادران و کودکان ما و ادامه ی این راه دشوار هستند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.