به خانواده اِســـپه بپیوندید

گروه اِسپه از تمام تولید کنندگان و تامین کنندگان “کالاهای طبیعت دوست” دعوت میکند. برای سرزمینی سبزتر و آینده ای روشن تر به خانواده بزرگ اسپه بپیوندید و کالاهای خود را آماده معرفی و فروش کنید.

منظور از کالای طبیعت دوست چیست؟
۱. کالای مصرفی یا غیر مصرفی که در هنگام یا پس از استفاده باعث ایجاد زباله نمیشود.
۲. کالایی که در هنگام یا پس از استفاده زباله تجزیه پذیر و یا بازیافت پذیر تولید میکند.
۳. کالایی که از پسماند های تجزیه پذیر، قابل بازیافت و یا حتی غیر قابل بازیافت تولید شده است.
۴. کالایی که در جهت نگهداری و پاکسازی طبیعت استفاده میشود.
۵. کالایی که ممکن است بازیافت یا تجزیه پذیر نباشد ولی جایگزین بسیار خوبی برای کالاهای یک بار مصرف مشابه خود است.