آب پنهان آبی است که دیده نمی شود اما میلیون ها گالن آب پنهان صرف ساخت کالاهای مصرفی می شود. دانستن میزان آب برای تولید مواد خام و محصولاتی که همه ما به صورت روزمره از آن استفاده و مصرف می کنیم، اولین قدم مهم در جهت صرفه جویی در مصرف آب است

0

بالا

X