میکروپلاستیک ها قطعات پلاستیکی کوچکی هستند که شامل ریزدانه ها، قطعات کوچک پلی اتیلن و میکروالیاف می باشد. با توجه به اینکه سالانه ۸ میلیون تن پلاستیک در آبراه‌های ما ریخته می‌شود، خطر واقعی پلاستیک از قطعات بسیار ریزی است که نمی‌توانیم با چشم معمولی ببینیم.

0

بالا

X